Заповядайте

Телефон:

(+359) 885 597 885

Адрес:

ул. Асаница 12, 2770 Банско, България

Контактна форма

Моля, изпратете Вашето запитване чрез приложената форма.
Намерете ни на картата

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

 

 

13.09.2021

„Санара Булфест 97“ ЕООД е бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.089 със сключен договор № BG16RFOP002-2.089-1993-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” за „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ със сума от 50 000 лева, от които 100% са Европейско финансиране.

Проектът в изпълнен в периода 13.09.2021 г. – 25.10.2021 г. В резултат на избухването на пандемията от COVID – 19 в България и по света, туризмът беше и все още е, най-засегнатият отрасъл с най-много забрани и рестрикции за упражняване на нормалната дейност на фирмите, които оперират в този отрасъл. Като бенефициент по процедура  BG16RFOP002-2.089  „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, „Санара Булфест 97“ ЕООД с целесъобразност и икономичност изразходва средствата по проекта през периода на допустимост на разходите.