Contact Details

PHONE:

(+359) 885 597 885

ADDRESS:

12 Asanitsa Str, 2770 Bansko, Bulgaria

We'd Love To Hear From You!

Feel free to send us any questions you may have. We are happy to answer them.
Find us on the map

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

 

 

13.09.2021

„Санара Булфест 97“ ЕООД е бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.089 със сключен договор № BG16RFOP002-2.089-1993-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” за „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ със сума от 50 000 лева, от които 100% са Европейско финансиране.

Проектът в изпълнен в периода 13.09.2021 г. – 25.10.2021 г. В резултат на избухването на пандемията от COVID – 19 в България и по света, туризмът беше и все още е, най-засегнатият отрасъл с най-много забрани и рестрикции за упражняване на нормалната дейност на фирмите, които оперират в този отрасъл. Като бенефициент по процедура  BG16RFOP002-2.089  „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, „Санара Булфест 97“ ЕООД с целесъобразност и икономичност изразходва средствата по проекта през периода на допустимост на разходите.